Meer oor ons

In Deo Doxa belê ons in mans, vroue en kinders se lewens. Ons doel is dat elkeen ware Christenskap sal hervestig as die magtige kulturele invloed en lewensisteem wat dit oorspronkilik was. Die resultaat is die inherente kapasiteit om mense sowel as hulle gemeenskappe te transformeer.

Deo Doxa sien mense as die sleutel tot transformasie. Mense is nie deel van 'n program nie maar mense is die program om 'n omgewing te verander. Alles wat ons in Deo Doxa doen is uitsluitlik vir hierdie doel: Om mense met 'n passie en doel te bou wat leef om dorpe te verander. Ons noem hierdie mense COMMUNITY CHANGERS!

In die konteks van Matt 6:33 word ons journey met die Here beskryf binne vier konsepte:

Persoonlike Verhouding

Jesus word die Koning van jou lewe wanneer jy in geloof reageer op die bewustheid van God se liefde en die aanvaarding wat die Heilige Gees in jou wakker maak.  'n Commitment tot 'n persoonlike verhouding is die begin vou jou amazing journey met die Here.

Reg Geposisioneer

Jou eerste tree in 'n geloofslewe is nie net 'n gedragsverandering nie, maar ook 'n diepe verstaan van jou herposisionering wat God reeds in plek gesit het, as gevolg van die afgehandelde werk van Christus aan die kruis. Dit posisioneer jou reg in jou stand met God. Hierdie regverdigheid word uitgedruk binne 'n lewe van ware identiteit en intimiteit in Christus met integriteit as bewys.

Leef Reg

Jou herposisionering in Christus is die begin van jou volgende stap in jou journey, naamlik 'n veranderde lewe wat niks anders is as 'n lewe van liefde nie. Hierdie liefde vir God is die dryfkrag agter ons bereidwilligheid om te dien as rentmeesters binne Sy koninkryk.

Publieke Verhouding

Die sirkel is nou voltooi sodra jy jou wêreld betree met 'n mandaat van God om dit te tarnsformeer onder Sy heerskappy. Deur 'n nuwe Christus gesentreerde wêreld uitkyk word ons betrokke in 'n oorlog van die teenoorgestelde gees wat ons openbaar in ons alle daagse lewe.

 

knowing-god-150x150

Knowing God

Ware identifikasie met Christus word in 'n lewe van intimiteit met God en met integriteit as bewys uitgedruk

loving-people-150x150

Loving People

Die liefde vir God is ons dryfkrag om te dien om sodoende ons Godelike roeping as ware rentmeesters binne Sy koninkryk uit te leef

changing-my-world-150x150

Impacting My World

Deur 'n nuwe Christus gesentreerde wêreld uitkyk raak ons betrokke in 'n stryd van die teenoorgestelde gees binne ons alle daagse lewe